På grunn av koronasituasjonen stenges Tannklinikken Valestrand inntil vidare. Kontorets telefon er tilgjengeleg for råd, informasjon, medikamentell behandling og om mogeleg akutt behandling.

Velkommen

Vi ynskjer alle nye og gamle pasientar velkommen til tannklinikken Valestrand. Tannklinikken på Valestrand har tilbode folket på Osterøy ulike typar tannbehandling i 40 år. I mange år har vi behandla born og pasientar i heimesjukepleien, i tillegg til våre faste vaksne pasientar. Det offentlege tilbodet er det slutt med frå sommaren 2015 og etter den tid vil vi drive ein rein privat tannlegepraksis der ein må betale for all tannbehandling.

Åpningstider
Mandag: 08.15 -16.00
Mandag: 08.15 -16.00
Onsdag: 08.15-19.00
Torsdag: 08.15 -16.00
Fredag: 08.15 -16.00

Ønske om time utenom åpningstider kan avtales.