Tannbehandlingsangst

Det å ha tannlegeangst er ein av dei mest vanlegaste angstlidingar i befolkningen. Undersøkinger viser at 5-10% av den voksne befolkninga i Norge unnlet å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst. Det betyr at uansett smerter, problem med spising, utsjånaden eller anna- så oppsøkjer ein ikkje tannlege. Har du først bestilt time, har du kome langt. Det første steget er ofte det vanskelegaste, det å ta kontakt og \»overleve\» det første besøket. I første avtale kan vi gjerne bare snakke saman for å bli kjend , og for å kartlegge kva du er redd for og korleis vi kan tilretteleggje for deg i behandlingssituasjon. Hvis du ynskjer kan vi også gjennomføre ei undersøking med røntgen for å få ein oversikt over kva behandling du treng. Tannlegeskrekk kan behandlast. Pasienten må på ein kontrollert måte få hjelp til å utsettes for tannlegesitusjoner som fryktes, gradvis tilvenning i pasientens tempo. God behandling vektlegger at pasienten skal oppleve kontroll og mestring.