Velkommen!

Velkommen! Vi ynskjer alle nye og gamle pasientar velkommen til tannklinikken Valestrand. Tannklinikken på Valestrand har tilbode folket på Osterøy ulike typar tannbehandling i 40 år. I mange år har vi behandla born og pasientar i heimesjukepleien, i tillegg til våre faste vaksne pasientar. Det offentlege tilbodet er det slutt med frå sommaren 2015 og etter […]