Behandlinger

Undersøking

Ved ei ordinær undersøking ser vi etter hol og defekte fyllingar og syreskader på tennene. Tannkjøtet og slimhinner blir kontrollerte. Tyggemusklar og kjeveledd sjekkes for eventuelle plagar. Vanleg tannrøntgen utfyller undersøkinga og ved trong tar vi OPG. Det er eit panoramarøntgen der heile tanna, kjevebein, kjeveledd og biholer synes på same bilete (eit tilbod vi […]

Fyllingsterapi

Det er ulike årsaker til at ei tann vert reparert med ei fylling. Vanligast er hol i tenna(karies), syreskader, tannslitasje eller knekt tann eller gamal utett fylling. Det vert i hovudsak benytta kompositt (plast) som fyllingsmaterial. Det er og mulig å laga støypt eller frest fylling i tanna som porselen eller gull. Amalgam vart forbode […]

Kroner og broer

Ei krone er ei erstatning for ei øydelagd tann på grunn av djupe hol(karies) eller brudd der fyllingar ikkje lenger kan erstatte det store tanntapet. Rota på desse tenner er intakt. Kroner kan og bli laga for ei estetisk utbetring. Kroner vert laga i heilt porselen eller i ein kombinasjon av gull og porselen, der […]

Sjå alle våre behanlinger