Implantat

Implantat kan erstatte tap av tenner. Det vert operert inn ein \»skrue\» av titan i kjevebeinet. På implantatet festar ein ulike typer tannerstatningar, som kroner, broer og protester, avhengig av kor mange tenner som er naudsynt.