Implantat

Implantat kan erstatte tap av tenner. Det vert operert inn ein \»skrue\» av titan i kjevebeinet. På implantatet festar ein ulike typer tannerstatningar, som kroner, broer og protester, avhengig av kor mange tenner som er naudsynt. På tannklinikken Valestrand utfører vi protetikkdelen av implantatarbeidet, og vi utfører implantatprotetikk som vert dekka av Helfo.