Bleiking

I våre dagar er det mange som bleiker sine tenner. Bleikinga bør skje i samråd med ein tannpleiar eller tannlege. Misfarging forårsaka av t.d. mat og drikke, kan ofte fjernast med pussing. Ligg misfarginga djupare i tanna kan ein bleiking være løysinga.\r\nPå tannklinikken Valestrand kan vi tilby heimebleiking. Det vert laga individuelle bleikeskinner med bleikemiddel som brukes i eit tidsrom 3-14 dager, avhengig av resultatet ein ynskjer. Før bleikinga må tennnene undersøkjast at fyllingar er tette, at hol er ferdigbehandla, at tannkjøtet er frisk og at tennene er reine før bleikinga tek til.